Tüm Terimler :


En Çok Aranan  5  Terim
müşteki
Şikayette bulunan, şahsî davacı. İlgili makama derdini aktaran.
Muaccel
Ivedi; peşin; vadesi (eceli) gelmiş; ödenmesi gereken hale gelmiş.
Tensip
Uygun görme
Temlik
Devir, alacağın bir başkasına devri, mülkiyetinin geçirilmesi. Alacağın devredilmesi. Bk md. 165.
Ifa
Ödeme; yerine getirme; bir işi yapma; edim
En Son Eklenen  5  Terim
 Namütenahi
Ucu bucağı olmayan, sonsuz
 Hasıl
Olan, ortaya çıkan, görünen.
 Zaruret
Gereklilik, zorunluluk, sıkıntı
 Kani
Kanmış, inanmış
 Sıra cetveli
Satış tutarının tüm alacaklıların alacağını karşılamaması durumunda düzenlenen çizelgedir.

HUKUK SÖZLÜĞÜ

T.C. ADALET BAKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
tarafından hazırlanmıştır.
Hukuk Sözlüğü : www.sozluk.adalet.gov.tr

@  2013