Tüm Terimler :


En Çok Aranan  5  Terim
müşteki
Şikayette bulunan, şahsî davacı. İlgili makama derdini aktaran.
Tensip
Uygun görme
Temlik
Devir, alacağın bir başkasına devri, mülkiyetinin geçirilmesi. Alacağın devredilmesi. Bk md. 165.
Muaccel
Ivedi; peşin; vadesi (eceli) gelmiş; ödenmesi gereken hale gelmiş.
Ifa
Ödeme; yerine getirme; bir işi yapma; edim
En Son Eklenen  5  Terim
 Mazruf
Zarf içine konmuş, zarflı.
 Mülhakat
Bir merkeze bağlı olan yerler
 Vakar
Ağırbaşlılık,kişinin bulunduğu makamına uygun bir ciddiyet göstermesi.
 Rachat
İdârenin imtiyaz sahibinin hiçbir kusuru olmasa dahi, hizmet ve kamu yararının gerektirmesi nedeniyle, sözleşmeyi tek yanlı feshettiğinde, imtiyaz sahibinin zararını tamamen gidermek zorunda olmasıdır. 2 Devletin durumunun iyi oldugu zamanlarda sermaye piyasasından kendi tahvillerini alması işlemidir. Yani devlet, durumu iyiyse ve bütçe fazlası varsa piyasadan kendi tahvillerini geri satın alır.
 Tüzel
Hukuki, hukuksal

HUKUK SÖZLÜĞÜ

T.C. ADALET BAKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
tarafından hazırlanmıştır.
Hukuk Sözlüğü : www.sozluk.adalet.gov.tr

@2015