Tüm Terimler :


En Çok Aranan  5  Terim
müşteki
Şikayette bulunan, şahsî davacı. İlgili makama derdini aktaran.
Temlik
Devir, alacağın bir başkasına devri, mülkiyetinin geçirilmesi. Alacağın devredilmesi. Bk md. 165.
Tensip
Uygun görme
Ifa
Ödeme; yerine getirme; bir işi yapma; edim
Muaccel
Ivedi; peşin; vadesi (eceli) gelmiş; ödenmesi gereken hale gelmiş.
En Son Eklenen  5  Terim
 Asgari
En az; en aşağı; en azından; en düşük; en küçük
 Nizami
1. Nizâma ve düzene ait, nizâmında olan, tertipli, muntazam. 2. Kanun ve nizama uygun.
 Cuz-i Layetecezza
Bölünemeyen, parçalanamayan şirket payı, hisse.
 Bilabedel
Bedelsiz, ücretsiz.
 İhtiva
İçine alma, içinde bulundurma, içerme

HUKUK SÖZLÜĞÜ

T.C. ADALET BAKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
tarafından hazırlanmıştır.
Hukuk Sözlüğü : www.sozluk.adalet.gov.tr

@2014