HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Üçüncü şahıs
Bir sözleşmenin, davanın veya icra takibinin taraflarından olmayan kişi. Gönderen : Veysel APARI
Üst hakkı
Taşınmaz malikinin, bir başkasına, arsasının üstünde ya da altında inşaat yapma veya mevcut inşaatı koruma (ona sahip olma) yetkisi verdiği irtifak hakkı. Gönderen : Veysel APARI
Ücret-i Vekalet
Emeği karşılığı avukata ödenen vekalet ücreti. Gönderen : Ozan ÇETİN
Üst Soy- Alt Soy Kan Hısımlığı
Ebeveyn- çocuk ilişkisine bağlı hısımlıktır. Anne, baba üst soy iken, çocuk ve torun alt soydur. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

629460

Terim Arama