HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Şagil
Meşgul eden; meşgul olmayı gerektiren; işgal eden; bir mülkte oturan Gönderen : Veysel APARI
Şahâdet
Şahbender
Şahsı âhar (âher)
Başkası; üçüncü kişi Gönderen : Veysel APARI
Şahsi edim
Borçlunun bizzat bedeni ya da fikri gücü ya da yeteneği ile icra edeceği edim türü Gönderen : Veysel APARI
Şahsi haklar
Ayni hakların aksine, herkese karşı ileri sürülemeyen haklar; kişisel haklar. Gönderen : Veysel APARI
Şahsiyet hakları
Şahısların maddi,manevi ve ekonomik bütünlüğü üzerindeki mutlak haktır. Gönderen : Veysel APARI
Şamil
Içine alan; kapsayan; çevreleyen Gönderen : Veysel APARI
Şâmil olmak
Kapsamak; içine almak Gönderen : Veysel APARI
şantiye
1. Yapı gereçlerinin yığılıp saklandığı veya işlendiği yer. Gönderen : Veysel APARI
Şârih
Şerhçi; şerh eden; bir konuyu ayrıntılarıyla açıklayan Gönderen : Veysel APARI
Şartname
Satın alma, satma, yaptırma, kiralama vb. işleri gerçekleştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin düzenlediği ve işi yapan ile yaptıranın üstlendikleri koşulları belirleyen resmî belge. Gönderen : Veysel APARI
Şayi
Şâyi hisse
Ortak (müşterek) mülkiyette, ortaklardan herbirine ait pay Gönderen : Veysel APARI
Şayian
Şefi
Şufa (önalım) hakkı bulunan kişi; önalımcı Gönderen : Veysel APARI
Şerait
Şartlar; koşullar Gönderen : Veysel APARI
Şerh
Kişisel hakların, devir sınırlamalarının ve geçici tescilin, tapu siciline yazılmasını gösteren terim Gönderen : Veysel APARI
Şerik
Ortak; iştirakçi Gönderen : Veysel APARI
Şibh (şibih)
Benzer; benzeme; benzeyiş Gönderen : Veysel APARI
Şifahî beyan
Sözlü açıklama Gönderen : Veysel APARI
Şira
Şufa
Önalım; öncelikli alım Gönderen : Veysel APARI
Şufa hakkı
Önalım hakkı; mükellefin, hakkın konusu olan şeyi bir üçüncü kişiye satması durumunda, hak sahibine tek taraflı bir irade beyanı ile satılan şeyin mülkiyetinin kararlaştırılan bedel karşılığında öncelikle kendisine devrini isteme yetkisini veren haktır, y Gönderen : Veysel APARI
Şuhut
Şura-yı Devlet
Osmanlı Devleti'nde günümüzdeki Danıştay'a karşılık gelen yüksek yargı kurumudur. Gönderen : Veysel APARI
Şümul
Kapsam; içine alma; kapsama Gönderen : Veysel APARI
Şüphe
1. Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirememekten doğan kararsızlık, kuruntu, işkil, şüphe, acaba" Gönderen : Veysel APARI
Şüyu
Paydaşlık; hissedarlık Gönderen : Veysel APARI
Şayeste
Uygun, yakışır,layık uygun, münasip. Gönderen : Halit TEK
Şayeste
Para alıp vermek yetkisi,saklama yetkisi. Gönderen : Ayşe KANBUR
ŞÜPHELİ
Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişi. Gönderen : CEMALETTİN ŞEN
ŞİKÂYETÇİ
Zarar gördüğü bir suçun failini, ilgili makam ve memurlara bildiren kişi, müşteki. Gönderen : CEMALETTİN ŞEN
ŞÜMUL
İçine alma, kaplama, kapsama. Gönderen : MEHMET ALİ ATEŞ
Şiar
Tutulacak yol, ülkü, ilke Gönderen : Mehmet Ali Ateş
Şehadet
Yüksek bir ülkü uğrunda ölme, şehit olma Gönderen : MEHMET ALİ ATEŞ
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

629475

Terim Arama