HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Acenta
Ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge içinde daimi bir suretle ticari bir işletmeyi ilgilendiren akidlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı mesle Gönderen : Veysel APARI
Acir
Kiraya veren kimse Gönderen : Veysel APARI
Aciz
Ödeme güçsüzlüğü. Gönderen : Veysel APARI
Aciz vesikası
Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika (İİK 143) Gönderen : Veysel APARI
Açık artırma
Bir malın, teklif veren kişiler arasında en yüksek bedeli öneren kimseye satılmasını sağlayan satış biçimi. Gönderen : Veysel APARI
Ada
Çevresi yollarla sınırlandırılmış bulunan, çeşitli parselleri kapsayan arsa parçası. Gönderen : Veysel APARI
Adâd
Adetler; sayılar Gönderen : Veysel APARI
Adalet
Haklılık; hakka uygunluk Gönderen : Veysel APARI
Adem-i ifâ
Yapmamak; yerine getirmemek; borcu ödememek Gönderen : Veysel APARI
Adem-i iştirak
Adem-i selahiyet
Adem-i vüsuk
Adi kira
Kiraya verenin, belli bir ücret karşılığında bir şeyin kullanılmasını kiracıya bıraktığı sözleşme. Gönderen : Veysel APARI
Adi şirket
Iki veya daha çok kimsenin, ortak bir amaca ulaşmak için emeklerini ve mallarını birleştirmeyi kabul ettikleri sözleşme ile kurulan ortaklık. Gönderen : Veysel APARI
adli
adaletle ilgili demektir. adalet teşkilatı bünyesinde anlamına da gelir. Gönderen : Veysel APARI
Adlî kaza
Cezai, hukuki, ticari, nizalı, nizasız yargı Gönderen : Veysel APARI
Adlî müzaharet
Ahar
Başkası; üçüncü kişi; yabancı Gönderen : Veysel APARI
Ahde vefa
Söze bağlılık, sözleşmeye bağlılık Gönderen : Veysel APARI
Ahit
Ahkam
Ahkâmı huzuriyye
Hakim önünde yargılanmayla ilgili yöntem hükümleri Gönderen : Veysel APARI
Ahkâmı mahsusa
Özel hükümler Gönderen : Veysel APARI
Ahkâmı müteferia
Ayrıntılı hükümler Gönderen : Veysel APARI
Ahkâmı mütehalife
Aykırı değişik hükümler Gönderen : Veysel APARI
Ahvâl
Durumlar; haller; vaziyetler Gönderen : Veysel APARI
Ahval-i Şahsiye
Hakiki şahısların hukuki varlıklarıyla ilgili olan hukuki hallerdir : Doğum, evlenme, boşanma, evlat edinme, tabii bir çocuğu tanıma, ölüm vakıaları gibi (MK35 ve; Nüfus K). Gönderen : Veysel APARI
Ahzukabz
Bir miktar meblağın elden tesellüm edilmesi veya o miktar meblağın kasa hesabına kaydı Gönderen : Veysel APARI
Aile hukuku
Aile ilişkilerini düzeneleyen hukuk kurallarıdır. Gönderen : Veysel APARI
Aile şirketi
Bir ailenin bireylerinden oluşan ortaklık. Gönderen : Veysel APARI
Aile yurdu
Bir kimsenin, ailenin gereksiniminden büyük olmamak ve bizzat kendisinin veya ailesinin işletmesi ya da oturması koşuluyla, aile bireylerinin geçimi ve oturmasını sağlamak amacıyla ayırdığı taşınmaz ve ekleri. Gönderen : Veysel APARI
Akamet
Neticesizlik, kısırlık, sonuç alınmama. Gönderen : Veysel APARI
Akar
Taşınmaz mal; kiraya verilen ve gelir sağlayan şeyler Gönderen : Veysel APARI
Akarâtı mevkufe
Vakfedilmiş, gelir getiren mallar Gönderen : Veysel APARI
Akdetmek
Sözleşmek; kararlaştırmak; düzenlemek; bağlamak Gönderen : Veysel APARI
Akd-i mebhusünanh
Sözü geçen akit, anlaşma, sözleşme Gönderen : Veysel APARI
Akd-i mezbur
Sözü geçen akit, anlaşma, sözleşme Gönderen : Veysel APARI
Akd-i muvazaa
Karşılıklı ödün verilerek yapılan akit, anlaşma, sözleşme Gönderen : Veysel APARI
Akd-i sahih
Geçerli, doğru, kusursuz akit, anlaşma, sözleşme Gönderen : Veysel APARI
136 tane sorudan 1 - 40 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4İleri
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

629475

Terim Arama