HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Bâ tapu
Tapulu; tapu ile tasarruf olunan Gönderen : Veysel APARI
Ba'dehû
Bâ'de'l-isticar
Kira sözleşmesinden sonra Gönderen : Veysel APARI
Bâ'de'l-istirdad
Geri aldıktan sonra Gönderen : Veysel APARI
Bâdî olmak
Bağımsız bölüm
Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, ana gayrimenkulun ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya müsait bağımsız mülkiyete konu olabilen bölümleri. Gönderen : Veysel APARI
Bâhir
Belli; besbelli; açık; apaçık Gönderen : Veysel APARI
Bahri
Bâ-husus
Hele; özellikle; üstelik Gönderen : Veysel APARI
Baîd
Bâîs olmak
Sebep olmak; göndermek; gerektirmek Gönderen : Veysel APARI
Baki
Sürekli; daimî; artan; kalan; kalımlı; kalıcı; ölümsüz; saklı duran Gönderen : Veysel APARI
Bâlâ
Yukarı; yüksek; üst; yüce Gönderen : Veysel APARI
Bâligân-mâbelâğ
Ziyadesiyle; bol bol Gönderen : Veysel APARI
Baliğ
Eren; varan; bulan; yetişen; toplam; büluğa; ergin; Gönderen : Veysel APARI
Bariz
Açık; göze çarpan; belirgin Gönderen : Veysel APARI
Basiret
Doğru görüş; uzağı görüş; önceden görüş; seziş; uyanıklık; anlayış; kavrayış; dikkat; sağgörü Gönderen : Veysel APARI
Batıl
Doğru ve haklı olmayan; çürük; bozuk; sakat; boş; hukuken geçersiz; dayanaksız; temelsiz; beyhude; hüküm ifade etmeyen Gönderen : Veysel APARI
Bayi
Bazı maddeleri satma izni olan kimse; satıcı; satış yeri Gönderen : Veysel APARI
Becâ
Yerine; uygun; bedava; karşılıksız; parasız; emeksiz Gönderen : Veysel APARI
Becayiş
İki memurun kendi rızaları ile ilgili makamın tasdikıyle aralarında memuriyet, makam ve vazifelerini değiştirmeleri. Gönderen : Veysel APARI
Bedâyî
Sermayeler; anamallar; Gönderen : Veysel APARI
Bedel-i misil
Emsaline uygun peşin para Gönderen : Veysel APARI
Bedialar
Göze güzel görünen şeyler; estetik Gönderen : Veysel APARI
Bedihî
Açık olan; besbelli; apaçık; akla; kendiliğinden gelen Gönderen : Veysel APARI
Bediî
Güzellik ölçülerine uyan; güzel; güzellik Gönderen : Veysel APARI
Beher
Belagat
Iyi konuşma; sözle inandırma yeteneği; söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı Gönderen : Veysel APARI
Beraat
Berât
Rütbe, nişan ve imtiyaz verildiğini bildiren ferman Gönderen : Veysel APARI
Berâyı tetkik
Berhava
Havaya gitmiş; kaybolmuş; uçurulmuş; yararsız; boş Gönderen : Veysel APARI
Berî-üz-zimme
Zimmetten kurtulmuş; aklanmış Gönderen : Veysel APARI
Ber-mucib-i talep
Talep mucibince; istem gibi Gönderen : Veysel APARI
Ber-vech
Olduğu gibi; olarak Gönderen : Veysel APARI
Ber-vech-i bâlâ
Yukarıda olduğu gibi Gönderen : Veysel APARI
Ber-vechi peşin
125 tane sorudan 1 - 40 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4İleri
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

629463

Terim Arama