HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Beşerî
Insanoğlu ile ilgili; insanî; insana mensup Gönderen : Veysel APARI
Betekrar
Tekraren; tekrarla Gönderen : Veysel APARI
Bey ü şira
Almak ve satmak Gönderen : Veysel APARI
Beyanname
Bir makama veya kamuoyuna yapılan açıklama belgesi. Gönderen : Veysel APARI
Bey'i
Satım; satma; satış; satılma; Gönderen : Veysel APARI
Bey'i bât
Bey'i bi-l vefâ
Kararlaştırılan süre içinde satılanı geri almak koşulu ile yapılan satış sözleşmesi Gönderen : Veysel APARI
Bey'i mukayaza
Malı mal ile değiştirmek; trampa Gönderen : Veysel APARI
Bey-i sarf
Parayı paraya satmak; para bozmak Gönderen : Veysel APARI
Beyn'en-nâs
Beytülmal
Maliye hazinesi Gönderen : Veysel APARI
Beyyine
Bir olayın veya işlemin doğruluğunu ortaya koyabilmek için hakimi iknaya yönelik yöntem veya her türlü vasıta ; delil, şahit Gönderen : Veysel APARI
Beyyine külfeti
Mahkemede bir beyan ve iddiayı kanıtlama yükümlülüğü MK 6. madde Gönderen : Veysel APARI
Bidâyet
Başlama; başlangıç Gönderen : Veysel APARI
Bidâyet mahkemesi
Ilk mahkeme; davaları birinci derecede gören ve çözümleyen mercii Gönderen : Veysel APARI
Bi-eyyi-hâl
Herhalde; mutlaka; elbette Gönderen : Veysel APARI
Bigüna
Bihakkın
Hakkıyla, hak ederek Gönderen : Veysel APARI
Bi-hakkın
Hakkıyle; hakkı olarak, gerçekten; tamamiyle Gönderen : Veysel APARI
Bi-haseb-il verase
Veraset nedeniyle; verasetten doğma Gönderen : Veysel APARI
Bi-hükm'ül-kanun
Kanun hükmü gereğince; yasa kuralı ile Gönderen : Veysel APARI
Bila
Bilâ kayd ü şart
Kayıtsız ve şartsız Gönderen : Veysel APARI
BİLAHARE
Bil-ahire
Sonra; sonradan Gönderen : Veysel APARI
Bilâkis
Tersine olarak; tam tersine; aksine; sonunda Gönderen : Veysel APARI
Bilâ-müddet
Bilanço
Bir kuruluşun, belli bir tarihte, alacaklı ve borçlu bulunduğu değerleri gösteren özet muhasebe cetveli; işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını gösteren tablo. Gönderen : Veysel APARI
Bilâ-sebeb
Bilâtefrik
Tefrik etmeksizin; ayırmaksızın Gönderen : Veysel APARI
Bilbeyyine
Delil ile; tanık ile; ispat ile Gönderen : Veysel APARI
bilcümle
Bil-cümle
Bütün; hepsi; tamamı Gönderen : Veysel APARI
Bil-farz
Tutalım ki; diyelim ki; sayalım ki; söz gelişi Gönderen : Veysel APARI
Bilfiil
Gerçekten; fiilen; hakiki olarak; iş olarak; iş edinerek Gönderen : Veysel APARI
Bililtizam
Bilistirdad
Geri alarak; geri alınarak Gönderen : Veysel APARI
Bilmuvafakat
Bilmüzakere
Müzakere ederek; üzerinde görüşüp tartışarak Gönderen : Veysel APARI
125 tane sorudan 41 - 80 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4İleri
2786

Hukuki Terim

388

Kullanıcı

601413

Terim Arama