HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Ebniye
Binalar; yapılar Gönderen : Veysel APARI
Ecnebî
Yabancı; bir devlete göre,kendi uyruğunda bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler Gönderen : Veysel APARI
Ecr-i müsemmâ
Taraflar arasında belirlenen ücret Gönderen : Veysel APARI
Ecrimisil
Bir malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri Gönderen : Veysel APARI
Eda
Edim; borçlanılan şey; borcun konusu Gönderen : Veysel APARI
Eda davası
Davalının bir iş yapmaya,bir ifada bulunmaya veya bir iş yapmamaya,bir ifada bulunmamaya mahkum edilmesinin istenildiği dava Gönderen : Veysel APARI
Edeb
Iyi terbiye; naziklik; usluluk Gönderen : Veysel APARI
Edim
Aralarındaki borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir davranış biçimi Gönderen : Veysel APARI
Ef'âl
Eylemler; fiiller, işler; ameller Gönderen : Veysel APARI
Efrâd
Fertler; bireyler Gönderen : Veysel APARI
Ehil
Ehliyetli; hak sahibi; bir hukuki işlem yapabilme yeteneğine sahip Gönderen : Veysel APARI
Ehl-i hibre
Ehl-i vukûf
Ekalliyet(akalliyet)
Eklenti
Bir konutun veya bir binanın kullanılış amaçlarından herhangi birini tamamlayan ya da kolaylaştıran yapı. Gönderen : Veysel APARI
Ekser
Daha ziyade; ençok; çoğu; çoğunca Gönderen : Veysel APARI
Ekseriyet
Ekseriyeti ara
Elfaz
Kelimeler; sözler Gönderen : Veysel APARI
Elîm
Elemli; kederli acılı Gönderen : Veysel APARI
El-yevm
Bugün; şimdi; halen Gönderen : Veysel APARI
Emlak vergisi
Konusu bina ve arazi olup, bu bina veya arazi malikinin, intifa hakkı sahibinin, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf eden kimsenin, bina ve arazinin değeri esas alınarak kanunda belirtilen oranlara göre ödediği vergi. Gönderen : Veysel APARI
Emlâk-i sirfe
Yeri ve üzerinde binalar ve ağaçları mülk olan taşınmaz mallar Gönderen : Veysel APARI
Emr-i makzî
Hükme bağlanmış iş Gönderen : Veysel APARI
Emtea
Ticaret konusu her türlü mal Gönderen : Veysel APARI
emtia
Emval
Mallar; mülkler Gönderen : Veysel APARI
Emvâli menkule
Taşınır mallar;taşınabilir mallar Gönderen : Veysel APARI
Enfüsi
Öznel; subjektif Gönderen : Veysel APARI
Enkaz
Bina yıkıntıları; yıkıntı; moloz; eski hayvanların bakiyeleri Gönderen : Veysel APARI
Envai mesalih
Işlerin çeşitliği Gönderen : Veysel APARI
Erbâb
Ehil; becerikli; muktedir; yetenekler; sahipler; malikler Gönderen : Veysel APARI
Erbâb-ı vukuf
Esbab-ı mucibe
Gerekçe; gerektirici sebepler Gönderen : Veysel APARI
Eshâb
Sahipler; bir şeyin malikleri Gönderen : Veysel APARI
Esham
Pay senedi; hisse senedi Gönderen : Veysel APARI
Eslem
En selâmetli; en emin; en doğru; en sağlam Gönderen : Veysel APARI
Esnaf
Ister gezici, ister bir dükkan veya bir sokağın belli bir yerinde sabit olsun, iktisadi faaliyeti nakdi sermayeden ziyade bedeni çalışmasına dayanan ve kazancı ancak geçimini sağlamaya yetecek derecede az olan sanat ve ticaret sahipleridir. Gönderen : Veysel APARI
Eşcar
68 tane sorudan 1 - 40 arası gösteriliyor
Geri1 - 2İleri
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

629464

Terim Arama