HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Hacet
Gerek; gereklilik Gönderen : Veysel APARI
Hacir
Bir şahsın medeni haklarını kullanma salahiyetinin mahkeme tarafından kaldırılması. Gönderen : Veysel APARI
Haciz
Borçlunun, borcunu kendi arzusu ile ödememesi durumunda, alacaklının talebiyle, borçlunun (borca yetecek miktardaki) mal ve haklarına devlet aracılığıyla (icra dairesi tarafından) el konulması. Gönderen : Veysel APARI
Hâdis
Meydana gelen; çıkan; yeni çıkan Gönderen : Veysel APARI
Hafiyyen
Gizli olarak; saklı olarak; gizlice Gönderen : Veysel APARI
Hafriyat
Kazı; kazılar; toprak kazma; toprak çıkarma Gönderen : Veysel APARI
Hail
Duvar, çit, parmaklık, tahta perde gibi taşınmazları birbirinden ayıran işaret ve engeller Gönderen : Veysel APARI
Haiz
Sahip; elde bulunduran; taşıyan Gönderen : Veysel APARI
Hak
Hukuk düzeni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkilerdir Gönderen : Veysel APARI
Hak ehliyeti
Sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü andan ölüm anına kadar olan dönemde herkesin sahip olduğu medeni haklardan (evlenme, mülk edinme vb.) yararlanma yeteneği. Gönderen : Veysel APARI
Hakikiye
Hakikate mensup; gerçek; sahici; doğru; gerçekten Gönderen : Veysel APARI
Hakk
Doğruluk ve insaf; bir insana ait olan şey; dava ve iddiada hakikate uygunluk; harcanmış emek; pay; hisse Gönderen : Veysel APARI
Hakkaniyet
Hak ve adalete uygunluk; doğruluk Gönderen : Veysel APARI
hakkı hıyar
Hakk-ı mesil
Hakk-ı mürûr
Hakk-ı şuf'a
Önalım hakkı Gönderen : Veysel APARI
Hakk-ı şürb
Içme hakkı; sudan yararlanmada sıra hakkı Gönderen : Veysel APARI
Haksız fiil
Hukuk düzeninin izin vermediği, zarar verici eylemlerdir Gönderen : Veysel APARI
Haksız iktisap
Bir kimsenin malvarlığında, haklı bir nedene dayanmaksızın başka bir kimsenin malvarlığı aleyhine meydana gelen artma ya da azalmama durumu Gönderen : Veysel APARI
Halefiyet
Ardıl, yerine geçme, yerine geçen. Gönderen : Veysel APARI
Halel
Bozma; bozukluk; eksiklik; zarar Gönderen : Veysel APARI
Haleldar olmak
Bozulmak; çiğnenmek Gönderen : Veysel APARI
Hali sabıka irca
Eski hale getirme Gönderen : Veysel APARI
Halita
Hapsen Tazyik
Bir kimseyi ifasına mecbur olduğu hususu yapmaya icbar için kanuni salahiyete binaen hapsetmektir. Gönderen : Veysel APARI
Harâc-ı mukaseme
Arâzî-i hâriciyye mahsullerinden onda birden yarısına kadar alınan vergi Gönderen : Veysel APARI
Harâc-ı muvazzaf
Arâzî-i hâriciyye üzerine yerin tahammülüne göre,maktûiyet veçhile tayin olunan vergi Gönderen : Veysel APARI
Hariciye Vekâleti
Dışişleri Bakanlığı Gönderen : Veysel APARI
Hârîm
Başkasının giremeyeceği,girilmesine izin verilmeyen ev bölümü; harem Gönderen : Veysel APARI
Harnup
Hartama
Pedavra; köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta; Gönderen : Veysel APARI
Has
Sıkıştırmadan bir yerin içine alma; hareketten menetme; etrafını çevirme; vakfetme Gönderen : Veysel APARI
Hasârât
Zararlar; ziyanlar; hasarlar Gönderen : Veysel APARI
Hasb-el-kanun
Hasb-el-memuriyye
Memuriyet gereği Gönderen : Veysel APARI
Hasebiyle
Yüzünden; dolayısıyla; bu nedenle Gönderen : Veysel APARI
Hasılat
Hasılat Kirası
Kiraya verenin, bir bedel karşılığında, hasılat veren bir malın veya hakkın kullanımını kiracıya bıraktığı sözleşme; ürün kirası. Gönderen : Veysel APARI
Hasîm
Iki düşmandan herbiri Gönderen : Veysel APARI
117 tane sorudan 1 - 40 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3İleri
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

629463

Terim Arama