HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Hükkâm
Hakimler; yargıçlar Gönderen : Veysel APARI
Hükmî şahsiyet
Tüzel kişilik Gönderen : Veysel APARI
Hükümlü
Hakkındaki mahkumiyet hükmü kesinleşmiş olan kimse. Gönderen : Veysel APARI
Hükümsüzlük
Bir hukuki işlemin, kanunun öngördüğü şekilde yapılamaması veya kanuna aykırı olarak yapılması halinde hukuki sonuç doğurmamasıdır. Gönderen : Veysel APARI
Hüsnü ceryan
Hüsnüniyet
Hata
Yanılma, Yanılgı Gönderen : Veysel APARI
Hadd-i Maruf
Makbul olan had, Emredilen, müsaade edilen hudud Gönderen : Mehmet İMREK
Haslet
Ahlak, nitelik, huy, mizaç Gönderen : Hakan GÜRGEN
Hodbehot
Kendi kendine, kendi kafasıyla, kendiliğinden, kimseye danışmadan. Gönderen : Hakan GÜRGEN
Hacizvaaz
Herc ü merc
Darmadağınık. Karmakarışık. Allak bullak. Gönderen : Halit TEK
Hükema
Hakimler, Alimler Gönderen : Fatma ÇAKIR
Hamaset
Kahramanlık, yiğitlik, cesaret Gönderen : Fatma ÇAKIR
Halef
Bir makamda, görevde sonra gelen kişi Gönderen : Fatma ÇAKIR
Hasım
Düşman, husumet Gönderen : Seyit TEKİN
Hükümözlü
Yerel mahkeme tarafından hüküm kararı verilmiş ancak hükmü henüz kesinleşmemiş tutuklu Gönderen : Selami ALASLAN
Hususi
Özel, özel olarak, kişiye ait olan Gönderen : Ozan ÇETİN
Hasıl
Olan, ortaya çıkan, görünen. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Hâzık
İşinin ehli, usta, Maharetli, becerikli, mahir, Usta doktor, uzman hekim. Gönderen : Özer KANDAZ
Hasretmek
Adamak, ayırmak, tahsis etmek. Gönderen : Hacı Mehmet DEMIRCI
Hukuk Boşluğu
: Somut bir olaya uygulanacak hükmün, yazılı ya da yazısız hukukta yer almamasıdır. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Hısımlık
Evlenme ya da evlat edinme vasıtasıyla gerçek kişiler arasında oluşan bağdır. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Hilkat garibesi
1.Bedeninde doğuştan normal olmayan gariplikler bulunan kimse. 2.Acayip, garip, tuhaf şey. Gönderen : Özgül TEPECİK
halaza
Yere dökülen tohumlardan ertesi yıl hiçbir tarımsal faaliyet olmaksızın kendiliğinden yetişen bitki. Gönderen : Av.Nihat GÜNAYDIN
Hasretme
Özgüleme,sınırlama;tahsis etme. Bir şeyin bütününü birine, bir şeye ayarımak Gönderen : İSMAİL ERGÜNEŞ
hasbelkader
Rastlantı sonucu olarak, tesadüfen. Yazgıdan dolayı Gönderen : Veysel APARI
hırsız
Başkasının malını çalan kimse, uğru Gönderen : Veysel APARI
Hülasa
Harim
Girilmesi yabancıya yasak olan, kutsal tutulan, korunulan yer Gönderen : Bayram KARA
hissi kablel vuku
Olacak bir hadiseyi önceden bilme-görme,hissetme. Önsezi, içine doğma. Gönderen : Özcan HAZAR
HÂKİM
Millet adına, yargı yetkisini kullanarak yasaya aykırı davranışlarda veya uyuşulmayan işlerde yasayı yerine getirmekle, adaleti gerçekleştirmekle görevli kimse, yargıç. Gönderen : CEMALETTİN ŞEN
Hilaf-ı Hakikat
Gerçeğe, hakikate karşı olan. Gönderen : Av. Diyar BAKIR
Hakem
Tarafların aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için yetkili olarak seçtikleri ve üzerinde anlaştıkları kişi, yargıcı Gönderen : Cengiz YEŞİL
Hüküm
Bir dava mahkemesinin hukuksal uyuşmazlığı çözen son kararıdır. Gönderen : Cengiz YEŞİL
Hamil
Elinde bulunduran, taşıyan gerçek ya da tüzel kişidir. Gönderen : Veli Dağlı
117 tane sorudan 81 - 117 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3İleri
2789

Hukuki Terim

390

Kullanıcı

605352

Terim Arama