HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Iade-i muhakeme
Yargılamanın yenilenmesi Gönderen : Veysel APARI
Iaşe
Yaşatma; besleme; geçinme Gönderen : Veysel APARI
Ibâre
Deyiş; cümle; paragraf; bir bölüm söz Gönderen : Veysel APARI
Ibhâm
Kapalı bırakma; açıklamama; belli etmeme; gizli kapaklı tutma Gönderen : Veysel APARI
Ibka
Devamlı, sürekli kılma; yerinde bırakma Gönderen : Veysel APARI
Ibra
Aklanma; temize çıkma; aklama; temize çıkarma Alacaklının, borçlusunda bulunan alacağından tamamen veya kısmen vazgeçmesi Gönderen : Veysel APARI
Ibraz
Gösterme; meydana çıkarma; sunma Gönderen : Veysel APARI
Ibtida
Başlama; başlangıç; ilkin; en önce; başta Gönderen : Veysel APARI
Icâb
Gerekme; gerek; bir sözleşme için ilk söylenen söz Gönderen : Veysel APARI
Icabet etme
Icabı hal
Durumun gereği Gönderen : Veysel APARI
Icar
Kiraya verme; kiraya verilme Gönderen : Veysel APARI
Icâre-i müeccele
Sonradan alınacak kira Gönderen : Veysel APARI
Icareteynli vakıf
Ivedili ve süreye bağlı kira sözleşmesi olan vakıf mallar Gönderen : Veysel APARI
Icazet
Izin; ruhsat, diploma Gönderen : Veysel APARI
Icâzet-i lâhika
Bir kimsenin izni olmadığı halde,yapıldıktan sonra bir şeyi kabul etmesi ve onaylaması Gönderen : Veysel APARI
Icbar
Icbar etme
Icmâl
Kısaltma; özetleme; öz; özet genel toplamı Gönderen : Veysel APARI
Icra tetkik mercii
İcra-İflas dairesinin üzerinde olup, icra-iflas işlemlerinin doğru ve kanuna uygun olup olmadığını denetleyen ve ayrıca kanunun kendisine verdiği dava ve işleri gören özel mahkeme. Gönderen : Veysel APARI
Içtihad
Özel görüş; anlayış; kavrayış Gönderen : Veysel APARI
Içtima
Toplanma; toplantı; bir araya gelme Gönderen : Veysel APARI
Içtimaî
Sosyal; toplumsal Gönderen : Veysel APARI
Içtinap
Kaçınma; çekinme Gönderen : Veysel APARI
Idame
Devam ettirme; sürdürme Gönderen : Veysel APARI
Idâre-i husûsiyye
Il özel idaresi Gönderen : Veysel APARI
Ifa
Ödeme; yerine getirme; bir işi yapma; edim Gönderen : Veysel APARI
Ifadat
Ifade
Anlatma; anlatış; anlatım Gönderen : Veysel APARI
Ifham
Anlatma; anlatılma; bildirme; bildirilme Gönderen : Veysel APARI
Iflas
Borcunu ödemeyen veya ödemelerini tatil eden borçlu hakkında yapılan takip sonucunda, mahkeme kararı ile tespit ve ilan edilen durum. Gönderen : Veysel APARI
Ifrağ
Bir durumdan başka bir duruma sokma Gönderen : Veysel APARI
Ifraz
Arazinin parçalanması; bölünmesi; parsellere ayırma; araziyi imar açısından uygun parçalara bölme Gönderen : Veysel APARI
Ifşasına müeddi
Açıklanma gereği Gönderen : Veysel APARI
Ihale
Artırma veya eksiltme biçimiyle yapılan ve en uygun fiyatı teklif edene (en çok artıran veya eksiltene) işin/malın verildiği sözleşme yöntemi. Gönderen : Veysel APARI
Ihâta
Bir şeyin etrafını çevirme; sarma; kuşatma; etrafı çevrilme; anlayış; geniş bilgi Gönderen : Veysel APARI
Ihbar
Haber verme; bildirme; bildirim Gönderen : Veysel APARI
Ihdas
Ortaya çıkarma; kurma; bir şeyi ilk kez ortaya koyma Gönderen : Veysel APARI
Ihkak-ı hak
Kendiliğinden hak alma Gönderen : Veysel APARI
259 tane sorudan 1 - 40 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7İleri
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

629459

Terim Arama