HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Ilmî
Ilmi içtihatler
Hukuk bilginlerinin hukuki sorunlarda ileri sunmuş oldukları görüş, düşünce ve kanaatlerdir. Gönderen : Veysel APARI
Ilmühaber
Belge; birinin herhangi bir durumunu (örneğin ikametgahını) gösteren durum belgesi Gönderen : Veysel APARI
Iltibâs
Karıştırılma; benzeşim; karışıklık Gönderen : Veysel APARI
Iltihâk
Katılma; karışma Gönderen : Veysel APARI
Iltisâk
Yapışma; bitişme; kavuşma Gönderen : Veysel APARI
Iltizam
Kendi için gerekli sayma; gerektirme Gönderen : Veysel APARI
Iltizami muamele
Bir kimsenin malvarlığının aktifinde yer alan kalemlere dokunmaksızın, yalnızca pasifini artıran bir işlem yapması; taahhüt işlemi; borçlandırıcı işlem; Gönderen : Veysel APARI
Ilzâm
Susturma; bağlama Gönderen : Veysel APARI
Imâl
Yapma; yapılma; meydana getirme Gönderen : Veysel APARI
Imâr
Bayındırlık; bayındır duruma getirme; geliştirme Gönderen : Veysel APARI
Imdi
Buna göre; şu halde; o halde Gönderen : Veysel APARI
Imha
Yok etme; ortadan kaldırma; mahvetme Gönderen : Veysel APARI
Imhâl
Mühlet verilmesi; süre verilmesi; erteleme; yeni bir önel tanıma Gönderen : Veysel APARI
Imlâ
Doldurma; doldurulma; yazdırma; yazdırılma; bir dilin cümlelerini, kelimelerini doğru yazma bilgisi Gönderen : Veysel APARI
Imtina
Kaçınma; çekinme Gönderen : Veysel APARI
Imtisâl
Gerekeni yapma; bir örneğe göre hareket etme; alınan emre boyun eğme Gönderen : Veysel APARI
Imtiyaz
Ayrıcalık; farklılık Gönderen : Veysel APARI
Inbiâs
Gönderilme; meydana çıkma; ileri gelme Gönderen : Veysel APARI
Ind-el-hâce
Lâzım olduğu; gerektiği zaman Gönderen : Veysel APARI
Ind-ettemyiz
Temyiz sonunda; temyiz olunduğunda Gönderen : Veysel APARI
Indinde
Infâk
Beslemek; geçindirmek; nafakalandırmak Gönderen : Veysel APARI
Infisah
Ortadan kalkma; dağılma; fesholma. Gönderen : Veysel APARI
Infisâh
Fesh olunma; bozulma; hükümsüz kalma; dağılma; kendiliğinden ortadan kalkma Gönderen : Veysel APARI
Inhisar
Tekel; monopol; alımın veya satımın tek bir elde toplanması Gönderen : Veysel APARI
In'ikad
Bağlama; kurulma; toplanma Gönderen : Veysel APARI
Inkılâp
Değişme; bir halden başka bir hale dönme; devrim Gönderen : Veysel APARI
Inkıta
Kesilme; kesinti; ara verme Gönderen : Veysel APARI
Inkıyâd
Boyun eğme; kendini teslim etme Gönderen : Veysel APARI
Inkisâm
Taksim olma; parçalanma; bölünme; ayrılma Gönderen : Veysel APARI
Inkişaf
Açılma; gelişme; gelişim; açınım Gönderen : Veysel APARI
Inkiza
Bitim; sona erme Gönderen : Veysel APARI
Insicâm
Bir düzeye gitme; düzgün söz; düzgünlük; tutarlık Gönderen : Veysel APARI
Inşâî
Inşaya, yapıya ait Gönderen : Veysel APARI
Inşaî hak
Yenilik doğuran hak; bir hukuki durumun ortadan kaldırılması, değiştirilmesi veya yeni bir hukuki durumun yaratılması için kişinin kullandığı hak Gönderen : Veysel APARI
Intac
Sonuç verme; nitelendirilme; sonuçlandırılma; bitirme Gönderen : Veysel APARI
Intifa
Yararlanma; bir şeyden istifade etme Gönderen : Veysel APARI
Intifa hakkı
Yararlanma hakkı; başkasına ait bir malda, kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkilerine sahip olmayı içeren irtifak hakkı çeşidi Gönderen : Veysel APARI
Intihâb
Seçme; seçilme; seçim Gönderen : Veysel APARI
259 tane sorudan 81 - 120 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7İleri
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

632526

Terim Arama