HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Lâ-akall
En azından; daha aşağı olmaz Gönderen : Veysel APARI
Lâfz (lafız)
Lâhik
Yetişen; ulaşan; eklenen; sonradan tayin edilen; yenisi Gönderen : Veysel APARI
Lâübâlî
Ilişiksiz; kayıtsız; saygısız; senli benli Gönderen : Veysel APARI
Lâ-yete gayyer
Sabit; değişmez; bozulmaz Gönderen : Veysel APARI
Layiha
Dilekçe; yazılı dilek; istek; tasarı Gönderen : Veysel APARI
Lede-l-hâce
Hacet,ihtiyaç görüldüğü zaman Gönderen : Veysel APARI
Ledelicap
Icap ettiğinde Gönderen : Veysel APARI
Levâzım
Gerekli şeyler; malzeme; malzemeler Gönderen : Veysel APARI
Literatür
herhangi bir bilim dalinda yazilmiş olan yazi veya eserlerin bütünü. Gönderen : Veysel APARI
Livâ'
Bayrak; mülkî idarede kazâ ile vilâyet arasında bir derece; sancak Gönderen : Veysel APARI
Lokavt
İşveren tarafından kendi teşebbüsüyle veya bir işveren kuruluşun kararına uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasıdır Gönderen : Veysel APARI
Lükata
Buluntu; sokakta bulunup alınan sahibi belli olmayan şey. Gönderen : Veysel APARI
Liyakat
Layık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim Gönderen : Özgül TEPECİK
Lâ-yüs'el
Yaptığından sorumlu tutulmayan, yaptığı hakkında soru sorulmayan Gönderen : Fatma ÇAKIR
Leh
Bir şeyden veya bir kimseden yana olma, aleyh karşıtı Gönderen : Nihal APARI
Levvam
Çekiştiren, dedikodu yapan, başa kalkan Gönderen : Veysel APARI
Liberal
Kişi özgürlükleri, düşünce özgürlüğü ve siyasi özgürlükler yanlısı kişi; başkalarına karşı hoşgörülü olan kimse, hoşgörüye dayanan tutum. Gönderen : İbrahim TATAR
Lehtar
Senet üzerinde adı yazılı olan kişi. Hamiline veya emrine yazılı senetlerde ise lehtar senedi elinde bulunduran ya da emrinde tutan kişidir Gönderen : Taner ŞENER
Literal
Kelimesi kelimesine, her şeyi harfi harfine yerine getiren, yalın sade. Gönderen : Necati ŞAHİN
Lahiya
Gerekçeli karardan sonra verilen itiraz. Gönderen : Hayri Kerem MÜFTÜOĞLU
Lalettayin
Rastgele, gelişigüzel, sıradan Gönderen : Veysel APARI
Lehdar
yararlanan. sigortadan faydalanan gerçek ya da tüzel kişi veya kişilerdir. Gönderen : Burak APARı
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

629460

Terim Arama