HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Maada
Maarif
Tahsil ile elde edilen ilim, malûmat, bilgi. meharet. üstadlık. hüner. Gönderen : Veysel APARI
Madde-i sabıka
Yukardaki hükümler; geçen hükümler; daha önce anılan maddeler Gönderen : Veysel APARI
Maddi edim
Borçlunun malvarlığı ile ifa edeceği edim türü Gönderen : Veysel APARI
Maddi mal
Taşınır ve taşınmaz mallar gibi fiziksel varlığı olan, gözle görülüp elle tutulabilen mal. Gönderen : Veysel APARI
Madrûb
Dövülmüş; darbolunmuş; vurulmuş Gönderen : Veysel APARI
Ma'dûd
Madun
Alt aşamada bulunan, birinin buyruğu altında görevli,Ast. Gönderen : Veysel APARI
Mağsûb
Gasbedilmiş; zorla alınmış mahal yer Gönderen : Veysel APARI
Mahalli hukuk
Yöresel dar hukuk. Gönderen : Veysel APARI
Mahalli idareler
Köy, kasaba ve şehir adı verilen belli yerleşim alanlarındaki mahalli ihtiyaçları gidermek üzere çeşitli kamu hizmetlerini yürütmekte olan kuruluşlardır Gönderen : Veysel APARI
Mahcur
Vesayet altına alınmış kişi; kısıtlı Gönderen : Veysel APARI
Mahcuz
Haczedilen; hacizli; üzerine haciz konulmuş Gönderen : Veysel APARI
Mahdut
Sınırlanmış; tahdit edilmiş Gönderen : Veysel APARI
Mahfuz
Mahir
Becerikli - İşinin Ehli. Gönderen : Veysel APARI
Mahiyet
Nitelik; bir şeyin aslı, esası, içyüzü Gönderen : Veysel APARI
Mahkumunbih
Mahlûl
Hallolunmuş; çözülmüş; mirasçısı bulunmayan ve hükümete kalan Gönderen : Veysel APARI
Mahpus
İradesi dışında, bir mekanda tutulan, hapsedilen Gönderen : Veysel APARI
Mahrukat
Yakacak,yakıt. Gönderen : Veysel APARI
Mahrum
Yoksun; dilediğini, istediğini elde edemeyen Gönderen : Veysel APARI
Mahsulât
Mahsuller; ürünler Gönderen : Veysel APARI
Mahsup
Hesap edilmiş; hesaba dahil edilmiş Gönderen : Veysel APARI
Mahsus
Özgü; özel; müstakil; özel olarak Gönderen : Veysel APARI
Mahzar
Erişen, ulaşan. Gönderen : Veysel APARI
Makable Şamil
Geçmişe uygulanan, geçmişe şâmil olan. Gönderen : Veysel APARI
Makable şâmil
Geçmişe dokunan; geçmişe etkili olan; geçmişteki olayları da etkileyen Gönderen : Veysel APARI
Makable teşmil
Bir hükmün etkisinin geriye yürütülmesi Gönderen : Veysel APARI
Makaddim
Takdim eden dilediğini öne alan ve ileri geçiren,her şeyi yerli yerine koyan demektir. Gönderen : Veysel APARI
Makrûn
Yakınlaştırılmış; yaklaştırılmış; yakın; ulaşmış Gönderen : Veysel APARI
Maksûr
Kasrolunmuş; kısıtlanmış; kısıtlı Gönderen : Veysel APARI
MAKSUT
KAST EDİLEN- İSTENİLEN GÜDÜLEN AMAÇLANAN. Gönderen : Veysel APARI
Maktu
Götürü; belirli; miktarda; değeri biçilmiş; pazarlıksız Gönderen : Veysel APARI
Maktul
Kasten öldürülen kişi. Gönderen : Veysel APARI
Makul
Akla Uygun- Mantıklı- Ölçülü. Gönderen : Veysel APARI
Makule
Çeşit; tür; soy Gönderen : Veysel APARI
Mal
Hakikî veya hükmî bi kimsenin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü (Varlık, servet, para, ticaret eşyası gibi.) Gönderen : Veysel APARI
Mal birliği
Eşlerin, (evlilik sözleşmesinde birliğe dahil olmayacaklarını belirttiği mallar istisna olmak üzere) evlenme zamanında her birinin malik olduğu ve evliliğin devamı süresince mülk edindiği bütün malların dahil olduğu birlik üzerinde kocanın (karının şahsi Gönderen : Veysel APARI
400 tane sorudan 1 - 40 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10İleri
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

629464

Terim Arama