HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Nafaka yükümü
Bir kimsenin kanunun öngördüğü yoksulluğa düşmüş olan yakınlarına yardım etmekle yükümlü olmasıdır. Gönderen : Veysel APARI
Nâfıa
Bayındırlık işleri Gönderen : Veysel APARI
Nağahani
Nahiye
Bucak; bölge; kenar; kısım; çevre Gönderen : Veysel APARI
Nail olmak
Erişmek; kavuşmak Gönderen : Veysel APARI
Naiplik
nakız
Bozan, bozucu aksini yapan. Bir ibâdetin geçerliliğini önleyen, bozan. Gönderen : Veysel APARI
Nâkız
Bozma; kaldırma; Gönderen : Veysel APARI
Nâm-ı müstear
Takma ad; eğreti ad nasb atama; tayin etme; dikme; saplama Gönderen : Veysel APARI
Nası ızrar
Suç olarak düzenlenen mala zarar verme fiili. Gönderen : Veysel APARI
Nâsıb
Nasbeden; diken; tayin eden; atayan Gönderen : Veysel APARI
Nâşî
Neşet eden; ileri gelen; ötürü; dolayı; sebebiyle Gönderen : Veysel APARI
Nâtık
Bildiren; bildirici; gösterici; söyleyen; konuşan; idrak eden; düşünen nazara almak göz önüne almak Gönderen : Veysel APARI
Navlun
Gemi ile yapılan taşımacılıkta sözleşmeyle belirlenen mal taşıma bedeli. Gönderen : Veysel APARI
Navlun mukavelesi
Deniz yoluyla eşya taşımak üzere yapılan sözleşmedir. Gönderen : Veysel APARI
Nazarı dikkat
Göz önüne almak Gönderen : Veysel APARI
Nazır
Nedbe
Nef'î
Çıkar ile ilgili; faydacı Gönderen : Veysel APARI
Nema
Büyüme; gelişme; kazanç; kâr; getiri; faiz Gönderen : Veysel APARI
Neseben
Soyla ilgili; soy bakımından Gönderen : Veysel APARI
Nesep
Ana baba ile çocuklar arasındaki hukuki bağ. Gönderen : Veysel APARI
Neşet etmek
Doğmak; ileri gelmek; kaynaklanmak Gönderen : Veysel APARI
Netice-i talep
İddia olunan şey. Gönderen : Veysel APARI
Nevi
Nez'
Sökme; kaldırma; yoketme Gönderen : Veysel APARI
Nezafet
Temizlik,paklık Gönderen : Veysel APARI
Nezaret
Denetim; gözetim; bakanlık Gönderen : Veysel APARI
Nezetmek
Kaldırmak; ayırmak; ilişiği koparmak Gönderen : Veysel APARI
Nısf
Yarım; yarı; yarısı Gönderen : Veysel APARI
nısıf
Nidâ
Çağırma; bağırma; ünlem Gönderen : Veysel APARI
Nihai karar
Yargılama sonunda verilen karar." Gönderen : Veysel APARI
Nisbî hak
Ancak belirli bir şahsa veya şahıslara karşı ileri sürülebilen daha geniş bir kitleye karşı kullanılma imkanı olmayan sıradan haklar. Gönderen : Veysel APARI
Nispi muvazaa
Yapılan asıl muamelenin şartlarını ya da konusunu farklı şekilde göstermeleri Gönderen : Veysel APARI
Niyâbet
Niza
Ihtilaf; çekişme; uyuşmazlık Gönderen : Veysel APARI
Nizâm-nâme
Nizasız ve fasılasız
Uyuşmazlık konusu olmadan ve hiç ara vermeden; ihtilâfsız ve arasız Gönderen : Veysel APARI
60 tane sorudan 1 - 40 arası gösteriliyor
Geri1 - 2İleri
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

629457

Terim Arama