HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Pafta
Kadastrosu yapılan yerlerin ada ve parsellerinin, belli ölçülerle çizilmiş haritaları. Gönderen : Veysel APARI
Parakete
Geminin saatteki hızını anlamak için kullanılan araç." Gönderen : Veysel APARI
Parsel
İmar düzeni bakımından belli ölçüler gözönüne alınarak sınırlandırılmış arazi parçalarından her biri. Gönderen : Veysel APARI
Paydaş
Bir bütünün belli bir kısmından (paydan) yararlanan; hissedar. Gönderen : Veysel APARI
Pedavra
Köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta; hartama. Gönderen : Veysel APARI
Peşin Harç
İ l a m s ı z takiplerde, takip talebinde bulunan alacaklıdan, alacağın binde beşi oranında tahsil edilen miktar Gönderen : Veysel APARI
Pey sürmek
Bir sözleşmeyi yapmak için ileri sürülen taminât miktarı önerilen bedel, şart-ı cezâî miktarı. Gönderen : Veysel APARI
Pozitif hukuk
Belli bir anda belli bir ülkede yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümü. Gönderen : Veysel APARI
Pedersahi
Plebisit
Poliçe
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri. Gönderen : Taner ŞENER
Perdebirun
Ağzı bozuk,kötü söz söyleyen, açık saçık konuşan Gönderen : Gökhan Emre ALBAY
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

629475

Terim Arama