HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Sâdır olmak
Safahat
Evreler, safhalar Gönderen : Veysel APARI
Sâlif-üz-zikr
Zikri geçen; bildirilen Gönderen : Veysel APARI
Salih
Elverişli; uygun Gönderen : Veysel APARI
Saniyen
Sarahat
Açıklık; netlik; sarihlik; aydınlık Gönderen : Veysel APARI
Sarfiyat
Harcamalar; giderler Gönderen : Veysel APARI
Sari
Bulaşan; bulaşıcı Gönderen : Veysel APARI
Satış vaadi
Bir kimsenin, taşınmaz malını bir başkasına satmayı (ileride yapılacak satım akdini) taahhüt ettiği sözleşme. Gönderen : Veysel APARI
Savcılık
Devlet adına kamu davasını açan makamdır. Gönderen : Veysel APARI
Sây
Emek; çalışma Gönderen : Veysel APARI
Sayıştay
Devlet mallarını kabız ve sarf ve idare ve edenlerin hesaplarını tetkik ve muhakeme ile mükellef bir heyet.Divanı muhasebat Gönderen : Veysel APARI
Saylık
İçerisinde düz taşların bulunduğu, imar ihyaya elverişli arazi. Gönderen : Veysel APARI
Sebketmek
Vâki olmak; yapılmak; olmak; ileri geçmek Gönderen : Veysel APARI
Sehim
Sehven
Yanlışlıkla. Gönderen : Veysel APARI
Selahiyet
İzin,müsade,yetki. Gönderen : Veysel APARI
Selb
Zorla alma; kaldırma; giderme Gönderen : Veysel APARI
Selef
Önce gelen kimse Gönderen : Veysel APARI
Semen
Satış parası; satış sözleşmesinde, satana mal teslimine karşılık olarak ödenecek para Gönderen : Veysel APARI
Semere
Bir maldan elde edilen ürünler; Tabii Semere Gönderen : Veysel APARI
Senedât
Sened-i hâkanî
Senet
Bir kimsenin yapmaya ya da ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmi kâğıt, belgit. Gönderen : Veysel APARI
Senevî
Senelik; yıllık Gönderen : Veysel APARI
Serdetmek
Ileri sürmek; öne sürmek; ortaya çıkmak; belirtmek Gönderen : Veysel APARI
seyirtmek
Koşmak, koşar adım yürümek Gönderen : Veysel APARI
Seyrân-gâh
Gezme yeri; dolaşma yeri Gönderen : Veysel APARI
Sigorta primi
Sigorta ettirenin sigortacıya ödemekle yükümlü olduğu ücrettir. Gönderen : Veysel APARI
Sin
Yaşanılan süre Gönderen : Veysel APARI
Sinkâf
Erkeklik organı ve ilgili sövgülerin tümünün kısaltılmış biçimi. Gönderen : Veysel APARI
Sirayet
Bulaşma; yayılma; geçme Gönderen : Veysel APARI
Sirkat
Hırsızlık; çalma; çalınma Gönderen : Veysel APARI
Siyanet
Siyasi haklar
Herhangi bir biçimde devletin yönetimine ve siyasi kuruluşlarına katılmaya yönelik haklardır Gönderen : Veysel APARI
Skar
Yara izi, kesi, iyileşmiş yara. Gönderen : Veysel APARI
Soruşturma
Suçun işlenmesinden başlayarak yargı verilinceye dek, kolluk, savcı, yargıç yönünden yapılan inceleme, araştırma ve kanıtların toplanması işleminin tümü." Gönderen : Veysel APARI
Sosyal devlet
Fertlerin sosyal durumlarıyla ilgilenen, onlara asgari bir hayat düzeyi sağlamayı, sosyal adaleti ve sosyal güvenliği gerçekleştirmeyi ödev bilen devlettir. Gönderen : Veysel APARI
Sosyal ilişkiler
Şahısların birbirleriyle veya toplumla olan ilişkileridir. Gönderen : Veysel APARI
Sosyal kurallar
Sosyal ilişkileri düzenleyen din, ahlak, görgü ve hukuk kurallarıdır. Gönderen : Veysel APARI
92 tane sorudan 1 - 40 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3İleri
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

629456

Terim Arama