HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Tenbih
Tenezzül
Inme; alçalma; düşme; kendine aykırı gelen bir işi veya durumu kabul etme Gönderen : Veysel APARI
TENFİZ
İnfaz etme, bir hükmü uygulama, gereğini yerine getirme. Bir şeyi geçerli kılma. Gönderen : Veysel APARI
Tenkis
Indirme; azaltma; eksiltme Gönderen : Veysel APARI
Tenmiye
Nemalandırma; artırma; işletme Gönderen : Veysel APARI
Tensip
Tenvîrât
Aydınlatma; ışıklandırma Gönderen : Veysel APARI
Tenzil
Indirtme; azaltma Gönderen : Veysel APARI
Terâküm
Birikme; biriktirme Gönderen : Veysel APARI
Tercihe şayan
Üstün tutulan; yeğlenen; tercih edilen Gönderen : Veysel APARI
Terditli
tereke
Ölen kimseden, geride bıraktığı mirasçılarına kalan mal, ölenin terkettiği, sağlara bıraktığı mal. Gönderen : Veysel APARI
Tereke (terike)
Miras bırakanın mirasçılarına geçen kalıtı; kalıt; mirasçılara kalan malvarlığı Gönderen : Veysel APARI
Terekküp etmek
Teressübât
Tortulanmalar; dibe çökmeler; durulmalar Gönderen : Veysel APARI
Terettüp etmek
Düşmek; doğmak; ait olmak; sırası gelmek; gerektirmek Gönderen : Veysel APARI
Terhin
Rehin olarak verme; emanet bırakma Gönderen : Veysel APARI
Terkin
Boyama, çizme, bozma, bir kaydın çizilmesi. Tapu kaydının düşürülmesi. Bir kimse üzerinde görülen bir taşınmazın bu durumunun sona erdirilmesi. Bir şeyin parçası ve temel rüknü haline getirme. Asıl unsur yapma. Mk md. 933, 935. Gönderen : Veysel APARI
Termim
Tamir etme; onarma; düzeltme; iyileştirme Gönderen : Veysel APARI
tersim
Resmetmek, bir şeyin çizgilerle şeklini çizmek, çizgilerle ortaya koyup anlatmak. Gönderen : Veysel APARI
Tersîmât
Resmetmeler; resmini yapmalar; çizmeler Gönderen : Veysel APARI
Tertip
Sıra; düzen; düzenleme Gönderen : Veysel APARI
Tesâhub
Sahip çıkma; koruma Gönderen : Veysel APARI
Tescil
Resmi kütük veya defterlere bir konunun (hakkın) yazılması, kayıt düşülmesi. Gönderen : Veysel APARI
Tesellüm
teselsül
Birden çok kimsenin alacaklıya karşı aynı borcun tamamını yükümlenmelerine veya birden çok alacaklının tek bir borcu istemeye hakkı olduğunu gösteren durum;dayanışma Zincirleme. Zincir gibi birbirine bitişik kısımlar olma. Silsile peyda etme Man: Bak: Del Gönderen : Veysel APARI
Tesmiye
Ad koyma; isimlendirme; belirleme Gönderen : Veysel APARI
Tesviye
Sonuca bağlama; çözümleme; gereğini yapma; seviye; düzdüzeltme Gönderen : Veysel APARI
teşdid
Şiddetlendirme, ağırlaştırma, bir suçun cezasının bazı nedenlerle ağırlaştırılması ve aktarılması. Bunun sebebleri ne de teşdîd sebebleri denilir. Meselâ taammüden adam öldürme, kamu malını çalma, küçüklere laf atma vs. Gibi. Gönderen : Veysel APARI
Teşevvüş
Karışıklık; kargaşalık Gönderen : Veysel APARI
teşhis
Şahıslandırma, tanıma, bir kimseyi tanıma suretiyle kim olduğunu ortaya koyma, belirleme. Gönderen : Veysel APARI
Teşmil
Kapsamına alma; yayma Gönderen : Veysel APARI
teşrii
Yasama faaliyeti, kanun yapma, kanun koyma işi. Laik hukukta bu yetki ya halkın temsilcilerinindir ya da baştaki yöneten az bir grubundur. İslâm hukukunda ise temelde allah’ındır. Hakikî şâri o'dur. Hz. Peygamber mecâzî anlamda şâridir. Bu faaliyett Gönderen : Veysel APARI
Teşrik
Yaptığı bir işe ortak almak. Gönderen : Veysel APARI
Teşviş
Karma karışık yapma, iyiyi kötüye katma, zihnin karışık bir durum alması. Gönderen : Veysel APARI
Tevakkuf
Bağlı olma; durma Gönderen : Veysel APARI
Tevarüs
Bir kimseden miras kalma; mirasa konma; kalıtım yoluyla birinden diğerine geçme Gönderen : Veysel APARI
TEVDİ
Bırakmak, vedia olarak bir yere emânet etme. Gönderen : Veysel APARI
Tevdi etmek
Vermek; bırakmak; sunmak Gönderen : Veysel APARI
Teveccüh
Yönelme; yakınlık duyma; sevgi Gönderen : Veysel APARI
301 tane sorudan 161 - 200 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8İleri
2789

Hukuki Terim

390

Kullanıcı

605305

Terim Arama