HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Tevellüt
Tevessül etmek
Başvurmak; kalkışmak; girişmek Gönderen : Veysel APARI
Tevfik
Uydurma; uygunlaştırma Gönderen : Veysel APARI
tevfikan
Uygun olarak, uygun biçimde. Gönderen : Veysel APARI
tevhid
Birleme, tekleme, vahdetleme, allah'ı tek olarak kabul etme. İslâm'ın temel amacı allah'ı birlemek ve ona öylece inanmak, şirke sapmamaktır. Gönderen : Veysel APARI
tevil
Bir kâpalı sözü yorumlama, bir başka anlam katma, amacı dışında farklı biçimde yorumlama. Gönderen : Veysel APARI
te'villi ikrar
Yoruma müsâid ikrar. Sanığın ikrarının yoruma müsaid olması durumunda yargıtay bunu kabul etmemektedir. Gönderen : Veysel APARI
tevkif
Tutma, bekletme, bir yerde tutma. Çoğulu tevkifâtdır; tutuklamalar kitle halinde içeri sokma. Para alacaklılarının istihkâklarında yapılan kesintiler, içeride tutulan paralar. Cmk md. 104. Gönderen : Veysel APARI
Tevkif Müzekkeresi
Tutuklama müzekkeresi. Bu müzekkere hâkim tarafından kesilir, üzerinde sanığın kim olduğu, işlediği .:uç ve tutuklama sebebleri ayrıntılı şekilde yazılır. Cmk md. 106 vd. Gönderen : Veysel APARI
Tevkil
Vekil olarak tayin edilmiş kimsenin, vekillik yetkisini bir başkasına devretmesi. Gönderen : Veysel APARI
Tevlit etmek
Tevliyet
Vakfın işlerini yönetmek Gönderen : Veysel APARI
Tevliyet davası
Mütevellilik davası; vakfın işlerine bakma göreviyle ilgili dava Gönderen : Veysel APARI
tevsi
Genişletme, yayma, vüsatini sağlama. Çoğulu tevsîâtdır; genişletme işleri. Gönderen : Veysel APARI
Tevsî'
Tevsîk
Tevzi
teyit
Destekleme, güçlendirme, tasdik etme. Gönderen : Veysel APARI
Tezad
Zıdlık gösterme, iki şeyin çelişki arzetmesi. Gönderen : Veysel APARI
Tezâyüd
Artış; çoğalma Gönderen : Veysel APARI
Tezkere-i sâmiyye
Sadrazamlık makamından yazılan tezkere Gönderen : Veysel APARI
Tezyif
Değersiz olarak gösterme, aşağılama. Gönderen : Veysel APARI
Tezyinat
Toplu iş sözleşmesi
Işçi sendikaları ile işveren veya işveren sendikaları arasında yapılan ve iş şartlarını, tarafların hak ve borçlarını düzenleyen yazılı bir anlaşmadır. Gönderen : Veysel APARI
Tutanak
Zabıt, zabıtnâme. Bir toplantı ve duruşma ile sorgulama sonunda düzenlenen resmî nitelikli tutanak. Gönderen : Veysel APARI
tutuklama
Tevkif, ceza muhakemesinde kişiyi koruyucu ve önleyici bir tedbirdir. Cmk md. 104 vd. Nda yer alan ve adresi belli olmayan, ağır cezalı bir suçun sanığı olan, delilleri yok etme gibi ihtimallerin bulunması durumunda hâkimce alınan önlem. Hürriyeti kısıtla Gönderen : Veysel APARI
tutuklu
Mevkûf, tutuklama kararı verilen. Gönderen : Veysel APARI
Tüzel Kişi
Kendisini oluşturan gerçek kişilerin üzerinde ve onlardan bağımsız bir varlığı ve belirli bir amacı bulunan. Gönderen : Veysel APARI
Tüzük
Bir kanunun uygulamasını göstermek veya kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak şartıyla ve Danıştayın incelemesinden geçirtilerek Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılan yazılı hukuk kurallarıdır. Gönderen : Veysel APARI
Taaddi
Başkasının Hakkında El Uzatma. Gönderen : Veysel APARI
Tedenni
Gerileme, Gerilemek, Düşme. Gönderen : Veysel APARI
Trampa
Temlikname
Bir hakkın diğer bir kimseye geçirildiğini gösteren belge Gönderen : Rukiye DEMİR
Tecessüm
Boyut kazanma, cisimlenme Gönderen : Halit TEK
Terkip
Birleştirmek, Bir araya getirmek. Gönderen : Halit TEK
Tahakküm
Hakimiyet ve kontrol altına alma. Gönderen : Halit TEK
Tezahür etme
Belirme, görünme, ortaya çıkma Gönderen : Halit TEK
Tahakkuk
Gerçekleşme, meydana gelme, bir şeyin doğruluğunun ortaya çıkması Gönderen : Mustafa SAHANGİR
Tagyir
Bir şeyi değiştirme, başkalaştırma, aslından saptırma Gönderen : Hakan GÜRGEN
Tahkir
Aşağılama, onur kırma, onuruna dokunma Gönderen : Hakan GÜRGEN
301 tane sorudan 201 - 240 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8İleri
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

632555

Terim Arama