HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Tefekkür
Düşünme,fikretme,akıl erdirme;Bir konuda kişinin kendi kendine değerlendirmede bulunması. Gönderen : Özgül TEPECİK
Tüzel
Hukuki, hukuksal Gönderen : Apler KOÇULU
Tebarüz etmek
Belirmek, görünmek. Gönderen : Uğur DURMAZ
tehir i icra
Yapılan yargılama sonucunda yerel mahkeme tarafından verilen alacağın tahsiline dair kararı temyiz eden borclu tarafın , icra işlemlerinin durdurulması için yargıtay'dan talep etmesi mümkün olan; karşılığında tüm dosya alacağını icra veznesine teminat olarak yatırmayı gerektiren , teminat bedeli icra dosyasına yatırıldığı vakit yerel mahkeme kararı gelinceye kadar icra işlemlerini durduran karar. Gönderen : Burak GÜN
Tatbik
Takyit
söz konusu taşınmaz mal üzerinde var olan kısıtlama Gönderen : NAZLI KALKAN
Teşri
teşbih
teselsul karinesi
iki veya daha fazla kişi ticari işlerde borç altına girmiş ise , borcun tamamından her birinin sorumlu olma hali Gönderen : Kemal Kamber
Tevziat
Dağıtmalar,üleştirmeler Gönderen : Veysel APARI
takbih
Çirkin görme, beğenmeme. Kınama Gönderen : Aziz Caner AKKUŞ
Tilâvet
Kuran’ı yüksek sesle, güzel ve yöntemince okuma. Gönderen : Murat Aklar
Tröst
Aynı alanda iş yapan çeşitli ortaklıkların pay belgitlerinin bir ortaklıkça elde edilmesi ve yönetimlerinin bu ortaklığı yöneten gruba aktarılmasıyla oluşan, tekelci anamalcılığa özgü bir ortaklıklar birlik Gönderen : Fatih GÜNHIZ
Teşhir
Gösterme,sergileme Gönderen : İsmail Tuncay
Tahrik
harekete geçirme,kımıldatma Gönderen : İsmail Tuncay
TEKÂSÜL
Üşenmek. Gevşeklik. İhtimamsız davranmak. Tembellik. Gönderen : Fatih GÜNHIZ
Temevvüç
Dalgalanmak, çalkalanmak. Gönderen : Mehmet Doğanay
TANIK
Davacı veya davalı olmadığı hâlde duruşmada bilgisine, görgüsüne başvurulan kimse, şahit. Gönderen : CEMALETTİN ŞEN
Tevellüt
Tebliğ
Bildirmek haber vermek Gönderen : Fatih GÜNHIZ
Tekit
Belirli süre zarfında cevap alınamaması halinde tekrar yazı yazarak cevap istenmesi . Gönderen : Ömer Sadık METE
301 tane sorudan 281 - 301 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8İleri
2789

Hukuki Terim

390

Kullanıcı

605306

Terim Arama