HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Uhde
Görev; birinin yapmakla yükümlü olduğu iş; bir işin yapılacağına söz verme Gönderen : Veysel APARI
Uhdesinde
Üzerinde; sorumluluğunda Gönderen : Veysel APARI
Ulak
Haberci; haber götürücü Gönderen : Veysel APARI
Umran
Umranî
Bayındırlıkla ilgili; imarlı hale getirme Gönderen : Veysel APARI
Urup
Arşının sekizde biri Gönderen : Veysel APARI
Usul
Şekle ilişkin. Gönderen : Veysel APARI
UYARMA
İkaz, ikaz etme, dikkatini çekme. Bir tür idârî disiplin cezasıdır Gönderen : Veysel APARI
Uygulama imar plânı
Onaylı halihazır haritalar üzerinde, varsa kadastral durumu işlenmiş olarak, nazım imar plân esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzeni, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama plânlarına esas olacak u Gönderen : Veysel APARI
Uyrukluk
Şahısları veya şeyleri devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağdır. Gönderen : Veysel APARI
Uzatılmış mal ortaklığı
Evlilik birliğinin, eşlerden birinin ölümüyle son bulması halinde, sağ kalan eşin, ölen eşin çocuklarıyla birlikte devam ettirdiği mal ortaklığı rejimi. Gönderen : Veysel APARI
uzlaşma
Anlaşma, bir ihtilafın sona erdirilmesi, sulhlaşma, sulh olma. Gönderen : Veysel APARI
Ukud
Karşılıklı anlaşılan şeyler, şartlar, sözleşme Gönderen : Mehmet YILDIRIM
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

629466

Terim Arama