HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Vabeste
vade
Belirlenen süre, borcun ödeme zamanı, ifa zamanı. Ecel, ölüm, ölüm olayı. Gönderen : Veysel APARI
Vakfiye
Vakfedenin vakfa ilişkin bildirimini ve hakimin tescilini kapsayan belge Gönderen : Veysel APARI
vakıa
Olay, gerçek, olgu. Vuku': Düşüş. Başa gelen, çatan büyük iş. Gönderen : Veysel APARI
Vakıf
Tesis; başlı başına bir varlığı bulunmak üzere bir malın belirli amaca tahsisi Gönderen : Veysel APARI
VÂKİ
vuku bulan,olan,olmuş. Gönderen : Veysel APARI
VALÖR
Bankacılıkta, faizin fiili olarak hesabına esas alınan tarihe VALÖR denir. Bankadan çekilen para için aynı günün, yatırılan para için tahsil edilen tarihi izleyen ilk iş günü VALÖR olarak kabul edelir. Gönderen : Veysel APARI
Varaka
Belge; yazılı kağıt Gönderen : Veysel APARI
Varant
Rehin senedi; umumi mağazaya tevdi edilen mallara ve tahıla ilişkin rehin hakkını gösteren ve bu mallar üzerinde herhangi bir alacaklı yararına bu hakkın yaratılmasını sağlayan senet Gönderen : Veysel APARI
vareste
Kurtulma, kurtulan, yoksun tutma, ilişiğinin kalmaması. Mahkemedeki duruşmalara gelme mecburiyetinin kalmaması. Gönderen : Veysel APARI
Varîd
Gelen; vasıl olan; gerçek olan; varolan Gönderen : Veysel APARI
Vâridât
Gelirler; devlet(kamu)gelirleri Gönderen : Veysel APARI
Vâris
VARİT
Gelen, bir yere ulaşan, meydana gelen, ortaya çıkan. Gönderen : Veysel APARI
Vasıl olmak
Ulaşmak, erişmek Gönderen : Veysel APARI
Vasi
Kanunun öngördüğü durumlarda, küçük veya kısıtlı kişilerin haklarını korumak üzere mahkeme tarafından atanan kanuni temsilci. Gönderen : Veysel APARI
Vatandaşlık
Bir hakiki şahsı bir devlete bağlayan hukuki bağdır. Gönderen : Veysel APARI
Vaz'
Koyma; konulma (yürürlüğe koyma) Gönderen : Veysel APARI
Vazıyed etme
Bir şeye veya bir işe el koyma Gönderen : Veysel APARI
Vaziyet
Vecîbe
Veçhile
(bu) yönden; böylece; uyarınca Gönderen : Veysel APARI
veda
Ayrılma, allah'a ısmarladık deme, bırakma, sonverme. Gönderen : Veysel APARI
Vedia
Vefa hakkı
Hak sahibine, sattığı şeyin mülkiyetinin kararlaştırılan bedel karşılığında tekrar kendisine devrini, tek taraflı irade beyanı ile isteme yetkisi veren hak Gönderen : Veysel APARI
Vehle
Öncesi; baş tarafı; dakika; an Gönderen : Veysel APARI
Vehle-i ûlâ
Ilk başlangıç; birdenbire Gönderen : Veysel APARI
vekâlet
Vekillikte bulunma, birisini temsil etme. Başkası nâm ve hesabına bir sözleşmeyle temsil eden kimse. Bakanlık, nâzırlık, icra organında görev alan ve belli işleri yürüten kişinin makamı. Bk md. 386 vd. Gönderen : Veysel APARI
Vekalet Sözleşmesi
Kişinin, bedelli veya bedelsiz olarak, bir işi yürütmeyi veya yerine getirmeyi başkası adına üstlendiği sözleşme. Gönderen : Veysel APARI
vekaletname
Vekil bırakanın vekiline yazılı olarak verdiği temsil belgesi. Genelde noterlerce düzenlenen ve hangi konularda ne şekilde müvekkili temsil edeceğini gösteren yazılı belge. Gönderen : Veysel APARI
vekil
Nâzır, bakan. Bir kimseyi vekâlet sözleşmesi ile temsil eden. Başkası nam ve hesabına hareket eden ve bir kısım işler yapan. Gönderen : Veysel APARI
Velayet
Ana ve/veya babanın, reşit olmamış çocukları üzerindeki (kanundan doğan) eğitim ve terbiye hak ve yetkisi. Gönderen : Veysel APARI
veled
Çocuk, erkek veya kız çocuğu için kullanılır. Halk arasında çoğu kez erkek çocuğu içindir. Gönderen : Veysel APARI
Velev
Olsa bile; hatta; ister; isterse Gönderen : Veysel APARI
Veli
Velayet hakkına sahip bulunan ana ve/veya baba. Gönderen : Veysel APARI
veraset
Mirasçı olma, soya çekim, bir kimsenin kendi atasına çekmesi. Gönderen : Veysel APARI
veraset ilamı
Ölen bir kimsenin mallarına kimlerin ne miktar ve ne nisbetle mirasçı olacağını gösteren mahkeme kararı. Gönderen : Veysel APARI
veraset ve intikal vergisi
Ölenin vârislerine kalan mal ve paradan alınan vergi Gönderen : Veysel APARI
Verese
Vergi ziyaı
Vergi kaybı. Vergi mükelleflerinin, işlemlerde yaptıkları eksiklikler ve gecikmeler sebebiyle vergi kaybına neden olması, vergi kaçırmaya girişmesi. Gönderen : Veysel APARI
59 tane sorudan 1 - 40 arası gösteriliyor
Geri1 - 2İleri
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

629458

Terim Arama