HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Ifa
Ödeme; yerine getirme; bir işi yapma; edim Gönderen : Veysel APARI
Ifadat
Ifade
Anlatma; anlatış; anlatım Gönderen : Veysel APARI
Intifa
Yararlanma; bir şeyden istifade etme Gönderen : Veysel APARI
Intifa hakkı
Yararlanma hakkı; başkasına ait bir malda, kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkilerine sahip olmayı içeren irtifak hakkı çeşidi Gönderen : Veysel APARI
Irtifak
Hacet talep etme; ihtiyaç duyma; yükümlenim Gönderen : Veysel APARI
Irtifak hakları
Bir taşınmaz üzerinde, bir kullanma ve yararlanmaya rıza göstermeyi veya mülkiyete özgü bazı hakların kullanılmasından kaçınmayı gerektiren ve diğer bir taşınmaz veya kişi yararına ayni hak olarak tesis edilen hukuki işlem. Gönderen : Veysel APARI
Istifa
İsteğe bağlı olarak bir görevden ayrılma. Gönderen : Veysel APARI
Istifade
Yararlanma; faydalanma Gönderen : Veysel APARI
İntifa hakkı
Başkasına ait bir maldan yararlanma, başkasına ait bir malı kullanma hakkı. Gönderen : Veysel APARI
İrtifak
Mevcut bir mal üzerinde kullanma hakkı. Gönderen : Veysel APARI
Kanuni intifa hakkı
Kanun tarafından bazı kişilere tanınan ve hakkı doğuran olayın ortadan kalkmasıyla son bulan; hak sahibine, başkasına ait bir mal (hak) üzerinde kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkisi veren bir irtifak hakkı. Gönderen : Veysel APARI
Kat irtifakı
Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir binanın yapımı borcunu ve bina tamamlandığında da kat mülkiyeti kurulması yükümünü doğuran bir irtifak hakkı. Gönderen : Veysel APARI
Munsifane
Insaflı ölçüde Gönderen : Veysel APARI
Şifahî beyan
Sözlü açıklama Gönderen : Veysel APARI
Adem-i ifa
Yapmamamak,yerine getirmemek,borcu ödememek Gönderen : Çiğdem ERKUMKUMAN
İntifak Hakkı
Bir eşyayı sadece kullanma ve ondan yararlanma yetkisi sağlayan ayni haktır. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Tevkifat
1. Para konusunda kesintiler. 2.Tutuklamalar (hukuk) Gönderen : Özgül TEPECİK
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

629457

Terim Arama