HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
ısdar
Çıkarmak, ortaya koymak, sudur etmek, kanun çıkarmak Gönderen : İsmail İlker GÖKSAL
Tecezzi
Parçalara ayrılma, ayrılma, bölünme Gönderen : İsmail İlker GÖKSAL
İrtihal
Göçme, ölme Gönderen : İsmail İlker GÖKSAL
Azletmek
Bir kişiyi görevden almak, çıkarmak Gönderen : İsmail İlker GÖKSAL
İstimrar
Sürüp gitme, süreklilik. Gönderen : İsmail İlker GÖKSAL
Normatif
Bir kural değerini, gücünü taşıyan, düzgüsel. Gönderen : İsmail İlker GÖKSAL
Kolektif
Birçok kimseyi ya da nesneyi içine alan; birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan. Gönderen : İsmail İlker GÖKSAL
Mücbir Sebep
Zorlayıcı nedenler, önceden gözönüne alınmasına ve bunun sonucu olarak ortadan kaldırılmasına olanak bulunmayan ve dış bir etkiden ileri gelen olay Gönderen : İsmail İlker GÖKSAL
Ampirik
Deneye dayalı. Gönderen : İsmail İlker GÖKSAL
Zımni
Açıktan olmayarak, dolaylı anlatım. Gönderen : İsmail İlker GÖKSAL
Zilyedlik
Bir şey üzerindeki fiili hakimiyet. Gönderen : İsmail İlker GÖKSAL
İhtisas
Uzmanlık, uzmanlaşma. Gönderen : İsmail İlker GÖKSAL
Hüviyet
Kimlik Gönderen : İsmail İlker GÖKSAL
İhtiva
İçine alma, içinde bulundurma, içerme Gönderen : İsmail İlker Göksal
2789

Hukuki Terim

390

Kullanıcı

604183

Terim Arama