HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Müstahdem
Hizmette bulundurulan kimse, hizmetli, odacı, hademe.
Garantör
Güvence veren ve bunun gerçekleşmesini gözeten ve denetleyen kimse, kuruluş veya devlet.
Garantörlük
Garantör olma durumu.
istimlak
Kamulaştırma,
Mucir
Kiraya veren kimse
2844

Hukuki Terim

417

Kullanıcı

654244

Terim Arama