HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
İstinaf Mahkemesi
İstinaf, Arapça kökenli bir kelime olup,İstinaf Mahkemesi Yargıtay ile ilk derece mahkemeleri arasında olan yargısal denetimin adıdır. Gönderen : Cengiz YEŞİL
Keşideci
Çek veya poliçeyi, düzenleyerek ve imza ederek, muhataba ya da lehdara yapılacak ödeme için, ödeme emri veren gerçek ya da tüzel kişidir. Gönderen : Cengiz YEŞİL
Hakem
Tarafların aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için yetkili olarak seçtikleri ve üzerinde anlaştıkları kişi, yargıcı Gönderen : Cengiz YEŞİL
Mecelle
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye veya kısaca Mecelle, 1868-1876 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından derlenen İslami özel hukuk (medeni hukuk) kuralları kodeksidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yarım yüzyılında şer'i mahkemelerde hukuki dayanak olarak kullanılmıştır. Gönderen : Cengiz YEŞİL
Duruşma Salonu
Duruşmaların yapıldığı yerdir. Gönderen : Cengiz YEŞİL
Hüküm
Bir dava mahkemesinin hukuksal uyuşmazlığı çözen son kararıdır. Gönderen : Cengiz YEŞİL
İddia
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav. Gönderen : Cengiz YEŞİL
iddianame
Ceza yargılamasında, hazırlık soruşturmasının kamu davasının açılması için yeterli düzeye eriştiğinin anlaşılması üzerine savcının dava açtığını bildiren yazılı belge. Gönderen : Cengiz YEŞİL
Kamus-i Türki
Türkçe sözlük Gönderen : Cengiz YEŞİL
Düyun-u Umumiye
Genel Borçlar İdaresi Gönderen : Cengiz YEŞİL
Şahit
Tanık Gönderen : Cengiz YEŞİL
Reis
Başkan Gönderen : Cengiz YEŞİL
Kanun-i Esasi
"Temel Kanun" ya da Anayasa anlamındadır. Osmanlı Devleti'nin ilk ve son anayasası 23 Aralık 1876'da ilan edilmiş, 1878'de II. Abdülhamit tarafından askıya alınmış, 24 Temmuz 1908 ihtilali sonucunda yeniden yürürlüğe girmiş ve kısmen 20 Nisan 1924 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır. Gönderen : Cengiz YEŞİL
2786

Hukuki Terim

388

Kullanıcı

601375

Terim Arama