HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
teşbih
benzetmek
Meskut kalmak
konuşulmamak, değinilmemek
2844

Hukuki Terim

417

Kullanıcı

654258

Terim Arama