HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Müntesip
1.Bir yere, birine bağlanmış, kapılanmış, intisap etmiş olan. 2.İlgisi bulunan, ilgili.
MÜREFFEH
Refah ve varlık içinde yaşayan, gönençli
MÜBADELE
Değişme, değiş tokuş
MÜNADİ
Kamuya duyurulmak istenilen şeyleri yüksek sesle haber vermeyi iş edinmiş olan kimse.
ADAVET
Düşmanlık
MÜLHEM
İçe doğmuş, birinin içine doğmuş, esinlenmiş.
MÜSEBBİB
Sebep, vesile ve mucib olan. Vücuda getiren, kuran.
2844

Hukuki Terim

417

Kullanıcı

654294

Terim Arama