HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
RÖDÖVANS
Gelir, irat. Maden İşletme Kirası
2844

Hukuki Terim

417

Kullanıcı

654263

Terim Arama