HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Maktul
Ölen,öldürülmüş kişi
Tröst
Aynı alanda iş yapan çeşitli ortaklıkların pay belgitlerinin bir ortaklıkça elde edilmesi ve yönetimlerinin bu ortaklığı yöneten gruba aktarılmasıyla oluşan, tekelci anamalcılığa özgü bir ortaklıklar birlik
Müsâvî
Eşit,denk anlamına gelmektedir.
Mücamele
Karşılıklı olarak iyi muamelede bulunma. Güzel ve hoş geçinme
seddedilmiş
Kapatılmış. Hududlanmış
TEKÂSÜL
Üşenmek. Gevşeklik. İhtimamsız davranmak. Tembellik.
ademi merkeziyet
Devlet merkezinin gücünü azaltarak yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını savunan siyasi görüş. Adem-i merkeziyet, "merkezin yokluğu" manasına gelir.
İrtikap
Kötü iş yapma, kötülük etme Yiyicilik. Yalan söyleme, hile yapma.
Keşif
Bir olay veya durumun oluş sebeplerini anlayabilmek için yerinde inceleme yapma
isnat
Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme
Sınai
Sanayi ile ilgili, endüstriyel
İşar
Yazı ile bildirme.Yazı ile haber vermek. Anlatmak, bildirmek.
MÜZAHİR
Arkalayan, destekleyici, arka çıkan.
Muaheze
Kınama, Ayıplama, Eleştiri.
Tebliğ
Bildirmek haber vermek
MUHAYYEL
Hayal gücüyle yaratılan, Hayal edilen.
2881

Hukuki Terim

437

Kullanıcı

822457

Terim Arama