HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
TEAMÜL
bir yerde öteden beri olagelen davranış,hukuksal olarak toplumun örf ve adetlerinin en küçük hali anlamındadır. Gönderen : Ferhat KARAKAŞ
İKTİBAS
Ödünç alma. Alıntı. Gönderen : Ferhat KARAKAŞ
2789

Hukuki Terim

390

Kullanıcı

604166

Terim Arama