HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
TEAMÜL
bir yerde öteden beri olagelen davranış,hukuksal olarak toplumun örf ve adetlerinin en küçük hali anlamındadır.
İKTİBAS
Ödünç alma. Alıntı.
2844

Hukuki Terim

417

Kullanıcı

654229

Terim Arama