HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Mütalaa
Adli davada bilirkişilerin verdikleri fikirler
Cevval
Davranışları çabuk ve kesin olan
Trampa
Değişim
islah
Taraflardan birisinin davada yapmış olduğu bir usul işlemini kısmen veya tamamen düzeltmesidir.
2815

Hukuki Terim

404

Kullanıcı

688321

Terim Arama