HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Mütalaa
Adli davada bilirkişilerin verdikleri fikirler Gönderen : Hacer AKSOY
Cevval
Davranışları çabuk ve kesin olan Gönderen : Hacer AKSOY
Trampa
Değişim Gönderen : Hacer AKSOY
islah
Taraflardan birisinin davada yapmış olduğu bir usul işlemini kısmen veya tamamen düzeltmesidir. Gönderen : Hacer AKSOY
2679

Hukuki Terim

352

Kullanıcı

528471

Terim Arama