HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
dibace
başlangıç , giriş, ön söz.
düstur
Genel kural, Yasaları içine alan kitap, kanun , tuzuk , yonetmelikler kulliyati
agoni
can çekişme hali
iaşe
yedirip , icirme , besleme bakma
mevta
Ölü, ölmüş kimse , ceset
savıcı
başından savan kimse
teselsul karinesi
iki veya daha fazla kişi ticari işlerde borç altına girmiş ise , borcun tamamından her birinin sorumlu olma hali
2844

Hukuki Terim

417

Kullanıcı

654286

Terim Arama