HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
gayri kabili rücu
Geri dönülemez
Kabili rücu
Dönülebilir
2844

Hukuki Terim

417

Kullanıcı

654279

Terim Arama