HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Müstafi
İsteğiyle işten çekilmiş, istifa etmiş Gönderen : Seyit TEKİN
Tanzim
Düzenleme, düzeltme, yoluna koyma Gönderen : Seyit TEKİN
Keşide
Bir çek veya poliçenin düzenlenerek imza edilmesi ve ilgiliye gösterilmek üzere lehtara veya hamile verilmesi işlemi Gönderen : Seyit TEKİN
Ciranta
Bir senedi ciro eden, aktaran kimse Gönderen : Seyit TEKİN
Hasım
Düşman, husumet Gönderen : Seyit TEKİN
Münferit
Tek, ayrı, kendi başına Gönderen : Seyit TEKİN
Müteveffa
Ölmüş, ölü kimse Gönderen : Seyit TEKİN
Veto
Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı. Reddetme Gönderen : Seyit TEKİN
Müştemilat
Eklenti, eklentiler Gönderen : Seyit TEKİN
Mesnet
Dayanak Gönderen : Seyit TEKİN
Defaat
Defa, kez, kere, sefer Gönderen : Seyit TEKİN
Muhakkik
Soruşturma yapan kimse, soruşturucu, gerçeği araştıran Gönderen : Seyit TEKİN
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

629459

Terim Arama