HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Müstafi
İsteğiyle işten çekilmiş, istifa etmiş
Tanzim
Düzenleme, düzeltme, yoluna koyma
Keşide
Bir çek veya poliçenin düzenlenerek imza edilmesi ve ilgiliye gösterilmek üzere lehtara veya hamile verilmesi işlemi
Ciranta
Bir senedi ciro eden, aktaran kimse
Hasım
Düşman, husumet
Münferit
Tek, ayrı, kendi başına
Müteveffa
Ölmüş, ölü kimse
Veto
Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı. Reddetme
Müştemilat
Eklenti, eklentiler
Mesnet
Dayanak
Defaat
Defa, kez, kere, sefer
Muhakkik
Soruşturma yapan kimse, soruşturucu, gerçeği araştıran
2815

Hukuki Terim

404

Kullanıcı

688325

Terim Arama