HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Muaccel
Ivedi; peşin; vadesi (eceli) gelmiş; ödenmesi gereken hale gelmiş. Gönderen : Veysel APARI
Muacceliyet
Borcun vadesinin gelmiş olması Gönderen : Veysel APARI

Son Eklenen Terimler

müstafi
kendi isteğiyle işinden çekilmiş, istifa etmiş
takbih
Çirkin görme, beğenmeme. Kınama
Muhtel
Bozulmuş, eksilmiş, zarara uğramış
hissi kablel vuku
Olacak bir hadiseyi önceden bilme-görme,hissetme. Önsezi, içine doğma.
İsnad
Bir şeyi veya bir işi, birisi için yaptı diyebilme, bir şeye dayandırma, yükleme.
2508

Hukuki Terim

297

Kullanıcı

337211

Terim Arama