HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Temlik
Devir, alacağın bir başkasına devri, mülkiyetinin geçirilmesi. Alacağın devredilmesi. Bk md. 165. Gönderen : Veysel APARI
Temlikname
Bir hakkın diğer bir kimseye geçirildiğini gösteren belge Gönderen : Rukiye DEMİR
Bedelsiz temlik
Bir hakkın bedel alınmadan diğer bir kişiye geçirilmesi. Gönderen : Prof. Dr. Ramazan YILDIRIM

Son Eklenen Terimler

müstafi
kendi isteğiyle işinden çekilmiş, istifa etmiş
takbih
Çirkin görme, beğenmeme. Kınama
Muhtel
Bozulmuş, eksilmiş, zarara uğramış
hissi kablel vuku
Olacak bir hadiseyi önceden bilme-görme,hissetme. Önsezi, içine doğma.
İsnad
Bir şeyi veya bir işi, birisi için yaptı diyebilme, bir şeye dayandırma, yükleme.
2508

Hukuki Terim

297

Kullanıcı

337218

Terim Arama